top of page

Individuele begeleiding voor kinderen/ jongeren en hun ouders

We richten ons vooral op kinderen van de lagere school en secundair onderwijs. Bij de jongste kinderen (1ste t.e.m. 4de leerjaar van de lagere school) werken we vooral met de ouders.

3 typische stappen in de begeleiding

Bloeiend park

1

Analyse hulpvraag

Samen met het kind/jongere en ouders analyseren wat de hulpvraag is en wat de sterke kanten en werkpunten zijn van het kind of jongere.  Hieruit formuleren we een eerste set werkdoelen. 

2

Psycho-educatie

Inzicht geven in de problematiek van ASS of ADHD bij het kind (als hij/ zij oud genoeg is), bij ouders, bij broers of zussen

3

Concrete aanpak en evaluatie

Samen wordt in kaart gebracht welke handvaten het kind/ jongere of ouder nodig hebben om beter om te gaan met zijn / haar ASS/ADHD. Na toepassing in praktijk evalueren we samen of/hoe er bijgestuurd moet worden en in welke mate de initiële werkdoelen behaald zijn.

Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen

 • Psycho-educatie: uitleg geven over autisme/adhd aan ouders en het kind. Een goed begrip is de start van elk begeleidingstraject.

 • Ondersteunen van ouders zodat ze kinderen met autisme kunnen late groeien.

 • Hoe creëer je basisrust thuis? Hoe zorg je voor voorspelbaarheid?

 • Zelfvertrouwen: hoe kan een kind groeien in zelfvertrouwen na (mogelijke) negatieve ervaringen?

 • Inzicht geven in sociale situaties: samen analyseren hoe een sociale situatie in elkaar zit en welke reactie goed is

 • Duidelijkheid geven over dagelijkse situaties: regels volgen, zichzelf kunnen sturen (bv aan-uitkleden, je huiswerk maken, verschillende activiteiten op een dag goed uitvoeren,…), omgaan met veranderingen

 • Leren omgaan met overprikkeling

 • Emotieregulatie: hoe beter omgaan met gevoelens van boosheid, verdriet,…; ook hoe je op school kunt omgaan met frustraties

 • Handvaten geven om gesprekjes te beginnen, het belang van non-verbale gedragingen,….

 • Inzicht geven in vriendschappen

 • Studievaardigheden (aandacht verhogen, hoe welk vak studeren,…)

 • ...

bottom of page